Warszawa w sieci organizacji międzynarodowych

Warszawa jest aktywnym członkiem wielu organizacji i sieci międzynarodowych, które służą samorządom do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wypracowywania rozwiązań problemów nurtujących współczesne metropolie. Podobną funkcję pełni dwustronna współpraca z miastami partnerskimi.

Warszawa stara się wpływać na decyzje zapadające na szczeblu międzynarodowym, tak aby jak najlepiej odzwierciedlały interes miasta i jego mieszkańców – w ten sposób działa m.in. w ramach organizacji EUROCITIES, Europejskiego Komitetu Regionów oraz globalnej sieci miast C40.

Pozostałe sieci i organizacje

Do sieci metropolii państw nadbałtyckich BaltMed Warszawa należy od 2002 r., czyli od początku jej istnienia. W latach 2011–2012 pełniła funkcję jej przewodniczącego.  W ostatnich latach członkowie Sieci skoncentrowali działania na rzecz wymiany doświadczeń w zakresie działań smart city i e-administracji.

Do tego międzynarodowego forum miast dzielących się doświadczeniami i rozwiązaniami w zakresie polityki kulturalnej Warszawa dołączyła w 2015 r. Obecnie należy do grona miast, które co roku podlegają analizie i porównaniu w ramach Cities Culture Forum Report.

OWHC zrzesza miasta, w których granicach znajdują się miejsca światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie do OWHC należy 280 miast członkowskich, reprezentowanych przez burmistrzów/prezydentów.

Miasto stołeczne Warszawa jest członkiem dwóch sekretariatów:

  • Europy Centralnej i Środkowej
  • Północnej Europy i Północnej Ameryki

Gminy należące do sieci „Energie Cités” brały udział w projekcie „Ogród nad głową”, finansowanym w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy. Szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” były modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich gmin na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu.

W 2019 roku stolicę odwiedził burmistrz Hiroszimy, a efektem jego wizyty było podpisanie przez władze miasta listu intencyjnego w sprawie przystąpienia Warszawy do organizacji Mayors for Peace (Burmistrzowie dla pokoju). Inicjatywa została potwierdzona uchwałą przez Radę m.st. Warszawy i zaakceptowana przez MSZ w roku 2020.