C40

Sieć C40 to organizacja łącząca prawie 100 czołowych metropolii świata, współpracujących na rzecz ochrony klimatu. Aktywność C40 polega na popularyzacji i wdrażaniu odpowiednich działań redukujących emisję gazów cieplarnianych. W ramach C40 działa obecnie 16 grup roboczych, które zajmują się różnorodnymi tematami o najwyższym priorytecie: od łagodzenia skutków zmian klimatu przez adaptację do tych zmian aż do zrównoważonego rozwoju miast.  Poprzez sieć C40 osoby zarządzające miastami z całego świata doradzają sobie wzajemnie i uczą się od siebie nawzajem w kwestii wyzwań związanych z wdrażaniem działań na rzecz klimatu. Interakcje sieciowe i komunikacja oferowane przez C40 stanowią platformę do prezentacji rozwiązań oraz inspirowania innych. Sieć C40 pomaga również miastom współpracować z ekspertami technicznymi i podejmować wspólne działania.

Obecnie Warszawa bierze czynny udział w czterech grupach roboczych: „Pojazdy zeroemisyjne”, „Efektywność energetyczna budynków należących do miasta”,” Czysta energia”, „Jakość powietrza”. Była też jednym z pierwszych sygnatariuszy wypracowanych przez grupy porozumień i deklaracji, m.in.:

  • W 2015 podpisaliśmy Clean Bus Declaration, przewidującą dla Warszawy co najmniej 130 autobusów elektrycznych i hybrydowych w 2020 r. (cel ten został przekroczony z rezultatem 161 autobusów elektrycznych + 4 hybrydowe).
  • W 2018 r. na szczycie Global Climate Action Summit w San Francisco podpisaliśmy Letter of Commitment to ‘Deadline 2020’ Climate Action Planning (zobowiązanie do długoterminowego planowania redukcji emisji w celu przyczynienia się do osiągnięcia celów paryskiego porozumienia klimatycznego) oraz Fossil Fuel Free Streets Declaration (zobowiązanie do kupowania tylko autobusów zeroemisyjnych od 2025 r. i ustanowienia znacznej części Warszawy strefą zerowej emisji z transportu do 2030 r.).
  • W  2019 na szczycie w Kopenhadze Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał deklarację Clean Air Quality. Dokument wzywa do przyjęcia – w ciągu 2 lat od podpisania – celów redukcji emisji, które są równe z celami danego kraju w tym zakresie albo je przewyższają. Do 2025 r. należy wdrożyć konkretne polityki i programy na rzecz ograniczenia tych emisji, które są w zasięgu kontroli miasta.