Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) - Pakt o Żywieniowej Polityce Miejskiej z Mediolanu

Zobowiązanie Paktu podpisaliśmy podczas Światowego Dnia Żywności w 2015 r. Celem MUFPP jest osiągnięcie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych. Pakt podpisało ponad 100 prezydentów i burmistrzów miast z całego świata.

Zainspirowani paryską inicjatywą „Solidarne Żniwa”, dotyczącą zapobiegania marnowaniu żywności na targowiskach, skoordynowaliśmy polski pilotaż na warszawskim targowisku Wolumen we współpracy z zarządem targowiska i ruchem społecznym Foodsharing Warszawa. Akcja spotkała się z wielką aprobatą mieszkańców (informujący o niej post na Facebooku zdobył najwięcej polubień za cały rok 2019) i z zainteresowaniem mediów, które napisały na ten temat kilka artykułów. Miasto pokazało, że może nie tylko prowadzić działania edukacyjne, lecz również wprowadzić rozwiązania systemowe, aby zapobiec zjawisku marnowania żywności.