Miasta partnerskie

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu kultury, gospodarki i innowacji, zarządzania miastem, ale przede wszystkim współpraca ludzi, niezależnie od granic państwowych to główne założenia 28 partnerstw. 

Pierwsza umowa podpisana przez Warszawę w 1957 roku z dotyczyła wspólpracy z Coventry, które podobnie jak Warszawa doświadczyło ogromu zniszczeń w okresie II wojny światowej.

Ostatnią umowę partnerską Warszawa podpisała w roku 2019 z Paryżem, odświeżając historyczne już porozumienie z regionem Ile de France z 1990 roku.