null

Centrum Przedsiębiorczości Smolna (CPS)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Przedsiębiorczości Smolna (CPS) jest miejskim inkubatorem przedsiębiorczości podejmującym szereg inicjatyw wspierających osoby pragnące działać na własny rachunek, przedsiębiorców rozwijających własną działalność gospodarczą, a także ludzi młodych, którzy dopiero uczą się czym jest przedsiębiorczość.

 

ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
e-mail: inkubator.smolna@um.warszawa.pl 

O Centrum Przedsiębiorczości Smolna - Biznes
czynne: 7:00-22:00 od poniedziałku do soboty.

 

Oferta dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy:

Działa tu punkt informacyjny, w którym uzyskasz pomoc i informacje o:

 • rejestracji działalności gospodarczej i innych czynnościach dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z możliwością dokonania wpisu)
 • innych kwestiach związanych ze sprawami rejestracji działalności gospodarczej (np. związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Skarbowym)
 • interesujących inicjatywach wsparcia przedsiębiorczości w Warszawie
 • możliwościach wsparcia finansowego.

Możesz tu wynająć biurko lub salę konferencyjną po preferencyjnych stawkach, dodatkowo Centrum udostępnia obywatelom Ukrainy przestrzeń biurową (co-work), z której za darmo mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które chcą zdalnie pracować lub skorzystać z internetu. Z przestrzeni coworkingowej w CPS można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Do dyspozycji osób z Ukrainy jest: 15 miejsc do pracy wyposażonych w laptopy z cyrylicą, szerokopasmowy internet, zaplecze socjalne (aneks kuchenny z wyposażeniem).

CPS Smolna posiada szeroką ofertę bezpłatnych programów szkoleniowych, doradczych, sieciujących, warsztatów, wykładów oraz innych projektów stymulujących przedsiębiorczość. Najważniejsze z nich to:

 • #Open_Smolna

to bezpłatne szkolenia dla wszystkich osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, bądź posiadających już firmy. W ramach szkoleń zapraszani są reprezentanci podmiotów wspierających firmy na terenie Warszawy, które nieodpłatnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakładaniu i prowadzeniu firmy. Wśród współpracujących z CPS podmiotów są, między innymi.: ZUS, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, PARP, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

 • #Net_Smolna

to spotkania sieciujące dla przedsiębiorców lub osób planujących założyć firmę. Spotkania mają umożliwić uczestnikom wymianę wiedzy, informacji, nawiązanie kontaktów, a także poznanie różnych aspektów prowadzenia firmy, dzięki obecności ekspertów biznesowych. 

 • #Academy_Smolna

program bezpłatnego doradztwa biznesowego, finansowo-księgowego prawnego, technologicznego oraz marketingowego dla przedsiębiorców, oraz osób planujących założyć firmę. W bieżącej edycji, w ramach programu oferowane jest także doradztwo dla migrantów z Ukrainy.

 • Warsaw Booster’23

to kolejna edycja miejskiego programu akceleracyjnego, który jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących założyć startup. W ramach projektu przedsiębiorcy otrzymują kompleksowe wsparcie dostosowane do ich aktualnych potrzeb - m.in. pozyskanie wiedzy od najlepszych, wymianę doświadczeń oraz sieciowanie kontaktów. Uczestnicy otrzymują indywidualne i dopasowane do ich najpilniejszych potrzeb wsparcie mentorów i doradców programu na każdym etapie realizacji programu.
W obecnie trwającej edycji programu akceleracyjnego Warsaw Booster’23 Warszawa wspiera rozwiązania projektowe, które odpowiadają na współczesne wyzwania miejskie związane z:

 • transportem i infrastrukturą komunikacyjną
 • jakością życia w mieście: planowaniem miasta i dbaniem o mieszkańców Warszawy
 • zasobami naturalnymi stolicy: ochroną środowiska, zanieczyszczeniem oraz zrównoważoną energią
 • kapitałem miasta: usługami publicznymi, zasobami oraz administracją.
 • Startup Jump

to projekt edukacyjny adresowany do uczniów z warszawskich szkół ponadpodstawowych, który ma wspierać ich przedsiębiorczość. Poprzez ten projekt chcemy:

 • zapoznać warszawską młodzież z lokalnym ekosystemem wsparcia przedsiębiorczości - tzn. z inicjatywami, które mamy w Warszawie (zarówno publicznymi jak i prywatnymi), inkubatorami, co-workami, projektami, itp.
 • przekazać praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat prowadzenia własnej firmy w formie symulacji biznesowych
 • zainspirować, pobudzić do działania poprzez prezentowanie ciekawych pomysłów biznesowych i inicjowanie spotkań z przedsiębiorcami – na żywo i on-line.
 • Przeglądy Technologiczne

to cykliczne spotkania organizowane przez Miasto Stołeczne Warszawę. Ich celem jest prezentacja przez firmy innowacyjnych i technologicznych rozwiązań reprezentantom Urzędu m. st. Warszawy (zastępcom prezydenta, sekretarzowi, dyrektorom i pracownikom kluczowych biur merytorycznych kompetentnych w obszarach tematycznych danego spotkania) i pozostałym uczestnikom: przedstawicielom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów. Spotkania stanowią ważne forum dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, a samorządem i są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów i prototypów, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta.

Centrum Przedsiębiorczości prowadzi także wiele innych działań stymulujących rozwój przedsiębiorczości.