Wyniki wyszukiwania w klastrze Europa i Świat

 • Artykuł

  Na początku lutego Prezydent Rafał Trzaskowski gościł mera Charkowa. Podczas krótkiej wizyty Ihor Terekhov podziękował za wsparcie ze strony Warszawy i wyraził nadzieję na dalszą współpracę między miastami.

 • Artykuł

  Wicemer Kijowa Olena Hovorova odwiedziła Warszawę, by dowiedzieć się, w jaki sposób zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do aktywności sportowej.

 • Artykuł

  Zakupiony przez Warszawę nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dotarł w połowie grudnia do Kijowa.

 • Artykuł

  W listopadzie 2023 pracownicy Państwowej Administracji Miasta Kijowa mieli okazję wymienić się doświadczeniami i poznać rozwiązania, które regulują pracę w Urzędzie m.st. Warszawy. Wizyta studyjna odbyła się w ramach współpracy między Warszawą a Kijowem, która wpisuje się w szerszą perspektywę współdziałania i rozwoju miast europejskich zgodnie z założeniami Paktu Wolnych Miast.

 • Artykuł

  Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2000 roku ustanowiło 18 grudnia Dniem Migrantów. Działanie to miało na celu zwrócenie uwagi na potrzebę przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób żyjących poza krajem swojego pochodzenia. Wezwanie to jest wciąż aktualne. Osoby mieszkające w Warszawie różnią się pod wieloma względami, również pod kątem kraju pochodzenia, czy obywatelstwa. Wiele nas łączy i zarazem wiele różni. W Warszawie chcemy patrzeć na tę różnorodność społeczną...