Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców

W Warszawie funkcjonuje platforma wspópracy tworzona przez Miasto i organizacje pozarządowe zrzeszające cudzoziemców w Warszawie lub działające na ich rzecz.

Organizacje te świadczą pomoc prawną, psychologiczną i integracyjną, organizują kursy języka polskiego, wydarzenia kulturalne i wiele więcej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tymi organizacjami i skorzystania z ich oferty.

Więcej informacji na stronie Komisji