Pakt Wolnych Miast

Stanowczo trwając przy wartościach –  godności ludzkiej, demokracji, wolności, równości, praworządności i praw człowieka zapisanych w traktatach UE;

Uznając wyzwania, przed którymi stoją nasze miasta zwłaszcza: kryzys  klimatyczny, nierówności, kryzys mieszkaniowy, starzenie się  społeczeństwa, rozwarstwienie społeczne i trybalizm polityczny.

My, burmistrzowie – Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Warszawy

Historia Paktu

W grudniu 2019 roku burmistrzowie stolic państw Grupy Wyszehradzkiej (Warszawy, Pragi, Bratysławy i Budapesztu) połączyli siły podpisując Pakt Wolnych Miast. Pakt został podpisany w Budapeszcie, podczas spotkania z udziałem czterech burmistrzów (Zdeněk Hřib, Gergely Karácsony, Rafał Trzaskowski i Matúš Vallo). Pomimo tego, że burmistrzowie pochodzą z różnych środowisk politycznych, ubiegali się o urząd chcąc zaprezentować swoim mieszkańcom lepszy model zarządzania. Zdecydowane opowiadają się za progresywnymi i inkluzywnymi wartościami, łączy ich także walka z nacjonalistycznym populizmem.

W ich ocenie podział między wschodem i zachodem w kwestiach europejskich dotyczących m.in. integracji jest sztuczny. Mieszkańcy progresywnych, liberalnych obszarów miejskich bez wątpienia opowiadają się za Unią Europejską, nawet w krajach, które tradycyjnie sprzeciwiały się integracji i współpracy.

Najbardziej palące problemy, z jakimi zmaga się UE, tj. kryzys klimatyczny, konkurencyjność gospodarcza, cyfryzacja, migracja i nierówności społeczne wymagają globalnej reakcji i głębszej integracji. Instytucje miejskie oraz zasoby gospodarcze i ludzkie mają ogromne znaczenie w rozwiązywaniu tych problemów, a celem paktu jest stworzenie platformy, która pozwoli miastom skoordynować swoje działania.

Czterech burmistrzów podpisało felieton opublikowany przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych. Podpisanie paktu na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie odbiło się szerokim echem w prasie międzynarodowej, w tym m.in. New York Times, Financial Times, Politico, The Washington Post, The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung, czy Le Monde.

Cele

W najbliższym czasie przewiduje się jednoczesne pogłębienie i rozszerzenie paktu. Nie będzie on już miał charakteru wyłącznie symbolicznego. Wzrośnie także liczba sygnatariuszy – zarówno z Europy, jak i spoza niej.

Pakt zakłada dwojakie działania: związane po pierwsze z kontekstem europejskim i funduszami unijnymi, przejściem na gospodarkę ekologiczną i tzw. Zielonym Nowym Ładem, a po drugie z wartościami demokratycznymi, integracyjnym społeczeństwem i zaangażowaniem obywatelskim.


Ma on także na celu rozwój partnerstwa w obszarze wiedzy z partnerami pozamiejskimi takimi jak zespoły ekspertów (tzw. think-tanki) i instytucjami akademickimi.


Rozpoczęto już wstępne rozmowy na ten temat z German Marshall Fund of the United States.

Miasta założycielskie

Bratysława Stolica Słowacji
Budapeszt Stolica Węgier
Praga Stolica Czech
Warszawa Stolica Polski