Fundusze Europejskie Europa i Świat

Europa zmienia metropolię warszawską

Warszawa to europejska metropolia, napędzana przedsiębiorczością, aktywnością i zaangażowaniem mieszkańców. Zgodnie z wizją zaplanowaną w Strategii Warszawa 2030, Warszawa przyszłości to aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce i otwarta metropolia. Wielokierunkowy rozwój naszej stolicy sprawia, że już dziś jest to miasto otwarte, przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne, ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu stolica staje się na naszych oczach europejską metropolią na miarę XXI wieku.

Zmiany te nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od 2004 r. nasz kraj jest największym beneficjentem wspólnotowych środków spośród wszystkich państw członkowskich, a m.st. Warszawa pełni rolę lidera w ich pozyskiwaniu. Do tej pory stolica pozyskała z budżetu UE ponad 17,9 mld zł, co w przeliczeniu daje aż  10 tys. zł na jednego mieszkańca – jest to jeden z najwyższych wyników nie tylko w Polsce, ale i całym regionie. Pozyskane środki współfinansowały ponad 760 projektów miejskich o łącznej wartości przekraczającej 32,7 mld zł.

Tematyka wykorzystania funduszy europejskich z roku na rok zyskuje na znaczeniu, a edukacja w dziedzinie programów i funduszy Unii Europejskiej pozostaje aktualnym i ważnym tematem.