null

Piszemy Przewodnik dla Migrantek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
prototyp spisu treści przewodnika
jeden z pomysłów na spis treści

W czwartek 10 listopada odbył się warsztat współtworzenia miejskiego Przewodnika dla Migrantek, w ramach projektu Connection, współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Projekt realizują miasta partnerskie zaangażowane w inicjatywę EUROCITIES.

Cele projektu

Wobec stale zwiększającej się liczby kobiet - migrantek, które decydują się zamieszkać w Warszawie, i które mogą mieć swój wkład w budowanie naszej wielokulturowej społeczności niezbędnym jest:

 • przeprowadzenie badania w zakresie oczekiwań i potrzeb związanych z zamieszkaniem w Warszawie oraz dostępności do usług publicznych w naszym mieście,
 • opracowanie przewodnika dla kobiet migrantek zwiększającego ich wiedzę na temat usług oferowanych przez Miasto.

Warsztaty design thinking

Warsztaty moderowane przez przedstawicielki studia projektowo – badawczego EGO s.c. były kolejnym już etapem pracy nad przewodnikiem. Dane wejściowe stanowiły wyniki badań przeprowadzonych wśród migrantek różnego pochodzenia.

W trybie metodologii service design, uczestnicy warsztatu zapoznali się z najważniejszymi potrzebami beneficjentek projektu i w grupach generowali pomysły na format i komunikację przewodnika, a także na jego promocję.

Uczestnicy warsztatów

W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Warszawie na rzecz cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet) oraz pracownicy pięciu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Warszawy.

Wsparciem merytorycznym służyła profesor dr hab. Pani Izabela Grabowska, która od 20 lat bada migracje międzynarodowe i kieruje Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.

Oczekiwana zmiana – perspektywa migrantek

Idealną zmianą, do jakiej dążymy pracując nad przewodnikiem, jest to by nasze beneficjentki – migrantki, które często:

 • nie wiedzą jak się skorzystać z dostępnych usług, lub gdzie znaleźć informacje;
 • nie korzystają z miejskich informacji;
 • nie korzystają z pomocy ulotek, fiszek, wsparcia NGO, bo nie wiedzą, że są dostępne;
 • uznają informacje za trudne do zrozumienia;
 • nie korzystają z usług lub “błądzą” w labiryncie instytucji i informacji

mogły

 • uznać informacje o dostępnych usługach publicznych i uprawnieniach do korzystania z nich za łatwe do zrozumienia i łatwo dostępne;
 • wiedzieć, jak korzystać z usług publicznych;
 • wiedzieć, gdzie się zgłosić, gdzie znaleźć informacje;
 • wiedzieć, do kogo się zgłosić, ale też, kto jest uprawniony do danej usługi;
 • wiedzieć, kiedy się zgłosić; jak dotrzymać terminów;
 • mieć pozytywne doświadczenia z korzystania z usług miejskich.

Planowane zakończenie prac nad przewodnikiem: grudzień 2022 roku.

Załączniki: