null

Cudzoziemcy w Warszawie. Projekty badawczo – edukacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
brama główna Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski, brama główna | Autor: m.st. Warszawa

W ramach partnerstwa strategicznego Miasto współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW na rzecz równego traktowania i integracji cudzoziemców.

Aktualnie realizowane są dwa projekty: "Cudzoziemcy - warszawiacy. Diagnoza i rekomendacje działań integracyjnych"  – termin zakończenia: maj 2023 r. oraz  "Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa"  – termin zakończenia: grudzień 2022 r.

O współpracy

W marcu 2021 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu m.st Warszawy oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego podjęły współpracę o charakterze naukowo – badawczym, eksperckim i edukacyjnym w obszarze migracji międzynarodowych oraz sytuacji cudzoziemców na terenie Warszawy.

Współpraca ma charakter partnerstwa strategicznego i obejmuje w szczególności: wymianę informacji, zbieranie i analizę danych, realizowanie projektów badawczych i edukacyjnych, upowszechnianie wiedzy w obszarze migracji i sytuacji migrantów.

Załączniki: