null

Metropolia warszawska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Metropolia warszawska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się aglomeracji w Europie. Wszystko dzięki aktywnemu zaangażowaniu samorządów współtworzących metropolię w realizację zintegrowanych działań i przedsięwzięć. Tworzenie wspólnych inicjatyw wymaga i stale będzie wymagało od samorządów metropolii warszawskiej dążenia do uzyskania kompromisu dla osiągnięcia wspólnego dobra. Jednym z najważniejszych aspektów tych działań jest traktowanie sukcesu całego obszaru metropolitalnego jako efektu pracy każdej z tworzących go gmin.

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym lokalnych wspólnot. Najbardziej spektakularną inicjatywą realizowaną przez Warszawę oraz gminy metropolii są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to instrument umożliwiający realizację wspólnych projektów finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.