null

"Razem Możemy Więcej" w Warszawie. Działania na rzecz integracji cudzoziemców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Ewelina Lach

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pozyskał dofinansowanie ze środków Rezerwy Funduszu Pracy na realizację dwóch zadań pn. „Integracja cudzoziemców na rynku pracy” oraz „Integracja Cudzoziemców w społeczeństwie”, w ramach konkursu "Razem Możemy Więcej". Kwota dofinansowania działań integracyjnych w latach 2022-2023 wyniesie docelowo 1 942 722,20 zł.

Cele projektu

Projekty Miasta Stołecznego Warszawy mają na celu aktywizację zawodową oraz poprawę integracji i aktywności społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób z Afganistanu i Ukrainy. Przez zaplanowane działania planuje się wzmocnić kompetencje cudzoziemców, wspierać ich usamodzielnianie się.

Działania w projekcie

Najważniejszymi działaniami przewidzianymi w projektach miejskich są m.in.:

  1. Zapewnienie wsparcia asystentów w integracji, którzy pomagają cudzoziemcom w kontaktach z instytucjami miejskimi, czy też w budowaniu relacji społecznych;  
  2. Organizacja warsztatów tematycznych z zakresu np. korzystania z usług miejskich;
  3. Pomoc doradców zawodowych oraz asystentów integracji na rynku pracy;
  4. Prowadzenie zajęć z nauki języka polskiego;
  5. Prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych.

Kto realizuje projekt

Działania na terenie miasta realizowane są przez następujące jednostki organizacyjne m.st. Warszawy: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) oraz trzy ośrodki pomocy społecznej (OPS Bemowo, OPS Bielany i OPS Praga - Południe). Specjaliści zatrudnieni w tych jednostkach oraz osoby współpracujące prowadzą obecnie rekrutacje do obu projektów.

Działania prowadzone w poszczególnych jednostkach miejskich różnią się między sobą.

 

 

Flaga i godło RP